International Voltages

A key to reference letters to socket types can be found on here.

 Country  Voltage  Frequency
 Argentina  220 V  50 Hz
 Armenia  220 V  50 Hz
 Aruba  127 V  60 Hz
 Australia  240 V  50 Hz
 Austria  230 V  50 Hz
 Azerbaijan  220 V  50 Hz
 Azores  220 V  50 Hz
 Bahamas  120 V  60 Hz
 Bahrain  230 V  50 Hz
 Balearic Islands  220 V  50 Hz
 Bangladesh  220 V  50 Hz
 Barbados  115 V  50 Hz
 Belarus  220 V  50 Hz
 Belgium  230 V  50 Hz
 Belize  110 / 220 V  60 Hz
 Benin  220 V  50 Hz
 Bermuda  120 V  60 Hz
 Bhutan  230 V  50 Hz
 Bolivia  220 / 230 V  50 Hz
 Bosnia  220 V  50 Hz
 Bolivia  220 / 230 V  50 Hz
 Botswana  231 V  50 Hz
 Brazil  110 / 220 V  60 Hz
 Brunei  240 V  50 Hz
 Bulgaria  230 V  50 Hz
 Burkina Faso  220 V  50 Hz
 Cambodia  230 V  50 Hz
 Cameroon  220 V  50 Hz
 Canada  120 V  60 Hz
 Canary Islands  220 V  50 Hz
 Cape Verde  220 V  50 Hz
 Cayman Islands  120 V  60 Hz
 Central African Republic  220 V  50 Hz
 Chad  220 V  50 Hz
 Channel Islands  230 V  50 Hz
 Chile  220 V  50 Hz
 China, People's Republic of  220 V  50 Hz
 Columbia  110 V  60 Hz
 Congo  230 V  50 Hz
 Cook Islands  240 V  50 Hz
 Costa Rica 120 V  60 Hz
 Croatia  230 V  50 Hz
 Cuba  110 / 220 V  60 Hz
 Cyprus  240 V  50 Hz
 Czech Republic  230 V  50 Hz
 Denmark  230 V  50 Hz
 Djibouti  220 V  50 Hz
 Dominica  230 V  50 Hz
 Dominican Republic  110 V  60 Hz
 East Timor  220 V  50 Hz
 Ecuador  120-127 V  60 Hz
 Egypt  220 V  50 Hz
 El Salvador  115 V  60 Hz
 Equatorial  220 V  50 Hz
 Eritrea  230 V  50 Hz
 Estonia  230 V  50 Hz
 Ethiopia  220 V  50 Hz
 Faeroe  220 V  50 Hz
 Falkland Islands  240 V  50 Hz
 Fiji  240 V  50 Hz
 Finland  230 V  50 Hz
 France  230 V  50 Hz
 French Guiana  220 V  50 Hz
 Gaza  230 V  50 Hz
 Gabon  220 V  50 Hz
 Gambia  230 V  50 Hz
 Georgia  220 V  50 Hz
 Germany  230 V  50 Hz
 Ghana  230 V  50 Hz
 Gibraltar  240 V  50 Hz
 Greece  220 V  50 Hz
 Greenland  220 V  50 Hz
 Grenada (Windward Is.)  230 V  50 Hz
 Guadeloupe  230 V  50 Hz
 Guam  110 V  60 Hz
 Guatemala  120 V  60 Hz
 Guinea  220 V  50 Hz
 Guinea-Bissau  220 V  50 Hz
 Guyana  240 V  60 Hz
 Haiti  110 V  50 Hz
 Honduras  110 V  60 Hz
 Hong Kong  220 V  50 Hz
 Hungary  230 V  50 Hz
 Iceland  220 V  50 Hz
 India  230 V  50 Hz
 Indonesia  127 / 230 V  50 Hz
 Iran  230 V  50 Hz
 Iraq  230 V  50 Hz
 Ireland (Eire)  230 V  50 Hz
 Isle of Man  240 V  50 Hz
 Israel  220 V  50 Hz
 Italy  230 V  50 Hz
 Ivory Coast  220 V  50 Hz
 Jamaica  110 V  50 Hz
 Japan  100 V  50/60 Hz
 Jordan  230 V  50 Hz
 Kenya  240 V  50 Hz
 Kazakhstan  220 V  50 Hz
 Libya  127 V*  50 Hz
 Lithuania  220 V  50 Hz
 Liechtenstein  230 V  50 Hz
 Luxembourg  220 V  50 Hz
 Macau  220 V  50 Hz
 Macedonia  220 V  50 Hz
 Madagascar  220 V  50 Hz
 Madeira  220 V  50 Hz
 Malawi  230 V  50 Hz
 Malaysia  240 V  50 Hz
 Maldives  230 V  50 Hz
 Mali  220 V  50 Hz
 Malta  240 V  50 Hz
 Martinique  220 V  50 Hz
 Mauritania  220 V  50 Hz
 Mauritius  230 V  50 Hz
 Mexico  127 V  60 Hz
 Monaco  127 / 220 V  50 Hz
 Mongolia  220 V  50 Hz
 Montenegro  220 V  50 Hz
 Montserrat (Leeward Is.)  230 V  60 Hz
 Morocco  127 / 220 V  50 Hz
 Mozambique  220 V  50 Hz
 Myanmar (formerly Burma)  230 V  50 Hz
 Namibia  220 V  50 Hz
 Nauru  240 V  50 Hz
 Nepal  230 V  50 Hz
 Netherlands  230 V  50 Hz
 Netherlands Antilles  127 / 220 V  50 Hz
 New Caledonia  220 V  50 Hz
 Nicaragua  120 V  60 Hz
 Niger  220 V  50 Hz
 Nigeria  240 V  50 Hz
 Northern Ireland (see UK)  240 V  
 Norway  240 V  50 Hz
 Okinawa  100 V  60 Hz
 Oman  240 V  50 Hz
 Pakistan  220 V  50 Hz
 Palmyra Atoll  120 V  60 Hz
 Panama  110 V  60 Hz
 Papua New Guinea  240 V  50 Hz
 Paraguay  220 V  50 Hz
 Peru  220 V  60 Hz
 Philippines  220 V  60 Hz
 Poland  230 V  50 Hz
 Portugal  230 V  50 Hz
 Puerto Rico  120 V  60 Hz
 Qatar  240 V  50 Hz
 Romania  230 V  50 Hz
 Russia  220 V  50 Hz
 Rwanda  230 V  50 Hz
 St. Kitts and Nevis  230 V  60 Hz
 St. Lucia  240 V  50 Hz
 St. Vincent  230 V  50 Hz
 Samoa  230 V  50 Hz
 Saudi Arabia  127 / 220 V  60 Hz
 Scotland  230 V  50 Hz
 Senegal  230 V  50 Hz
 Serbia  220 V  50 Hz
 Seychelles  240 V  50 Hz
 Sierra Leone  230 V  50 Hz
 Singapore  230 V  50 Hz
 Slovak Republic  230 V  50 Hz
 Slovenia  220 V  50 Hz
 Somalia  220 V  50 Hz
 South Africa  220 / 230 V  50 Hz
 Spain  230 V  50 Hz
 Sri Lanka  230 V  50 Hz
 Sudan  230 V  50 Hz
 Suriname  127 V  60 Hz
 Swaziland  230 V  50 Hz
 Sweden  230 V  50 Hz
 Switzerland  230 V  50 Hz
 Syria  220 V  50 Hz
 Tahiti  110 / 220 V  60 Hz
 Tajikistan  220 V  50 Hz
 Taiwan  110 V  60 Hz
 Tanzania  230 V  50 Hz
 Thailand  220 V  50 Hz
 Togo  220 V  50 Hz
 Tonga  240 V  50 Hz
 Trinidad & Tobago  115 V  60 Hz
 Tunisia  230 V  50 Hz
 Turkey  230 V  50 Hz
 Turkmenistan  220 V  50 Hz
 Ugamda  240 V  50 Hz
 Ukraine  220 V  50 Hz
 United Arab Emirates  220 V  50 Hz
 United Kingdom  230 V  50 Hz
 USA  120 V  60 Hz
 Uruguay  220 V  50 Hz
 Vanuatu  230 V  50 Hz
 Venezuela  120 V  60 Hz
 Vietnam  127 / 220 V  50 Hz
 Virgin Islands (British)  115 V  60 Hz
 Yemen, Rep. of  220 / 230 V  50 Hz
 Zambia  230 V  50 Hz
 Zimbabwe  220 V  50 Hz

 

Logos7.png

Logos1.png

Logos6.png

Logos5.png

Logos4.png

Logos3.png

Logos2.png

Dynamic Layout